Charakteristika

Cílevědomou soustavnou pedagogickou prací usilujeme o potlačení negativních dopadů ústavní péče. Usilujeme o pozitivní ladění dětí. Nabízíme bezpečnou současnost a perspektivní budoucnost. Klademe důraz na samostatnost a jsme pyšní na děti, které jsou po opuštění dětského domova soběstačné a živí se poctivou prací.

V dětském domově může žít maximálně 40 dětí v pěti rodinných skupinách.

Přijímáme děti v různém věku, zpravidla od 3 do 18 let. Dospělí, pokud se připravují na budoucí povolání, zůstávají v naší péči nejdéle do 26 let. Jako plnoletí se v 18 letech mohou rozhodnout pro odchod.

Kromě standardního vybavení využíváme saunu, kuželkovou dráhu, cyklistickou stezku pro nejmenší, víceúčelové hřiště, pingpongový stůl, pískoviště, průlezky, rekreační a odpočinkové plochy s besídkou, ohniště a zelená zákoutí.

Děti navštěvují školy převážně v Pardubicích, nejstarší získávají vzdělání i za hranicemi našeho kraje.

Hlavním úkolem tet a strejdů, všech pracovníků dětského domova, je vychovávat v bezpečném, laskavém a vlídném prostředí harmonickou osobnost každého dítěte s důrazem na slušné chování a vlídné mezilidské vztahy.

Ze zřizovací listiny

Dětský domov Pardubice, příspěvková organizace Pardubického kraje,
zajišťuje podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.
Dětský domov Pardubice pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Tisknout


Aktuality

07.12.2018

Adventní Koncert

Adventní Koncert
Srdečně vás zveme dne 7.12.2018 na již tradiční Adventní koncert v Sukově síni od 16 hodin.

Celá aktualita

10.09.2018

Ohlédnutí za letními prázdninami 2018

Ohlédnutí za letními prázdninami 2018
Začal nám nový školní rok a proto pojďme zavzpomínat na zážitky prožité během letních prázdnin!

Celá aktualita

Archiv aktualit