Charakteristika

Cílevědomou soustavnou pedagogickou prací usilujeme o potlačení negativních dopadů ústavní péče. Usilujeme o pozitivní ladění dětí. Nabízíme bezpečnou současnost a perspektivní budoucnost. Klademe důraz na samostatnost a jsme pyšní na děti, které jsou po opuštění dětského domova soběstačné a živí se poctivou prací.

V dětském domově může žít maximálně 40 dětí v pěti rodinných skupinách.

Přijímáme děti v různém věku, zpravidla od 3 do 18 let. Dospělí, pokud se připravují na budoucí povolání, zůstávají v naší péči nejdéle do 26 let. Jako plnoletí se v 18 letech mohou rozhodnout pro odchod.

Kromě standardního vybavení využíváme saunu, kuželkovou dráhu, cyklistickou stezku pro nejmenší, víceúčelové hřiště, pingpongový stůl, pískoviště, průlezky, rekreační a odpočinkové plochy s besídkou, ohniště a zelená zákoutí.

Děti navštěvují školy převážně v Pardubicích, nejstarší získávají vzdělání i za hranicemi našeho kraje.

Hlavním úkolem tet a strejdů, všech pracovníků dětského domova, je vychovávat v bezpečném, laskavém a vlídném prostředí harmonickou osobnost každého dítěte s důrazem na slušné chování a vlídné mezilidské vztahy.

Ze zřizovací listiny

Dětský domov Pardubice, příspěvková organizace Pardubického kraje,
zajišťuje podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.
Dětský domov Pardubice pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Tisknout


Aktuality

04.02.2018

Ledová Praha 2018

Ledová Praha 2018
Účast na akci Ledová Praha nám přinesla spoustu pěkných zážitků, děkujeme!

Celá aktualita

01.01.2018

Srdečně děkujeme!

Srdečně děkujeme!
Rádi bychom poděkovali všem, co se podíleli na vytvoření úsměvu našich dětí o Vánocích!

Celá aktualita

Archiv aktualit